top of page
Love Ukraine

welcome

Welcome to all Ukrainians to the city of Hereford. We are horrified by the war which is being waged on your country and are glad to do all that we can to help, both for those who remain in Ukraine, and those of you who have journeyed to our country.

We hope that the below information will give you some helpful places to go in our city to get support and to find community.

Please do get in touch with us if there is anything we can do to help you.

Ласкаво просимо всіх українців у місто Херефорд. Ми шоковані війною, яка ведеться у вашій країні, і раді робити все можливе, щоб допомогти, як тим, хто залишився в Україні, так і тим, хто приїхав до нашої країни.

Сподіваємося, що наведена нижче інформація допоможе вам знайти кілька корисних місць у нашому місті, щоб отримати підтримку та знайти спільноту.

Будь ласка, зв'яжіться з нами, якщо ми можемо чимось вам допомогти.

places of support

HELP AND ADVICE

If you are new in the United Kingdom and are filling out paperwork so that you can stay with us, please click here to find advice and guidance.

 

If you would like help finding things, then in Herefordshire we have 'Talk Community Hubs', these offer up to date health and wellbeing information and help bring residents together by connecting people to services, groups and activities within their local community or across the county. Now that you are living in this country you are very welcome to visit them for help.

St Peter and St James Church (our church community) organises one of these on Monday mornings from 11am until 2pm and you would be most welcome to join us.

CLOTHES AND EQUIPMENT

We understand that having left in an emergency and travelling with only a few things, you may need help with clothes or equipment. There is a warehouse in Hereford, funded by the Herefordshire Council, where they are collecting things for you and we would like to invite you to come and ask for anything that you need. They have clothes, food, pushchairs, cots, clothes, bikes and many other things. They are supported by over one hundred volunteers and are a wonderful resource. Click on the link below for more information.

SOCIAL CARE SUPPORT

 

In the UK our Social Care System does its best to support people when they are in trouble. If you feel that you or any of your loved ones are unsafe in our country, then please contact someone for help, the telephone numbers are on the website linked below. If you feel very unsafe, then call 999 for our emergency services, ask for the Police and explain your situation.

All of the places and groups named on the map below are trusted places where you can also go to talk about getting help with any difficult situation.

LANGUAGE SUPPORT

 

There are places in our city where you can learn or improve your English speaking.

The Cathedral School runs a Ukrainian Community Hub on Saturday mornings for parents and children to help them improve their English, and they are also able to signpost you to other helpful services and supports within the city.

The Kindle Centre, attached to the ASDA supermarket, runs English speaking classes on Tuesday and Friday mornings, from 10am - 12noon.

FINDING A JOB

 

The main government service to help you find a job in the UK is Hereford JobCentre Plus. There are also lots of other places you can go to get support if you are looking for work once arriving in the UK.

One of these places is The Living Room, who run a Friday morning drop-in, from 10am-12noon, at which they have a job advisor and a translator. They also offer opportunities for people to volunteer in their cafe and food service, which might help you practice your English.

ACTIVITIES

 

We hope that whilst you live in our country you will find yourselves feeling at home and that you enjoy our country and make some new friends, both Ukrainian and British. Here are some social opportunities which you might enjoy.

On Monday evenings at St Peter's Church from 7:30 - 9pm, alongside our hosts meeting, you are welcome to come and join our team and a community of Ukrainians. We are supporting one another and learning about one another's cultures.

The Association for Ukraine in Great Britain are running a group at Hinton Community Centre on Thursday evenings, for more information, join their Facebook Group.

Halo Leisure, who own gyms and swimming pools across the county, are offering three months free membership to any Ukrainians who have recently arrived in the country. Simply take your passport along to their front desk.

National Trust - All Ukrainian guests, living with an active National Trust member can receive a free 6-month admission pass. The pass is renewable, provides entry to National Trust places and covers all accompanying children under the age of 18.  If you would like to receive a pass, please contact the Support Services team on 0344 800 1895.

ДОПОМОГА ТА ПОРАДИ

 

Якщо ви нещодавно прибули до Сполученого Королівства і заповнюєте документи, щоб залишитися з нами, натисніть тут, щоб отримати пораду та вказівки.

 

Якщо вам потрібна допомога у заповненні будь-яких документів або пошуку потрібного місця, то в Херефордширі у нас є «Talk Community».  Центри пропонують найактуальнішу інформацію стосовно здоров’я та благополуччя, та допомагають об’єднати мешканців, підключаючи людей до послуг, груп та заходів у їхній місцевій громаді чи по всьому окрузі.

 

Тепер, коли ви живете в цій країні, ви можете звернутися до них по допомогу. Церква Святого Петра і церква Святого Джеймса (наша церковна громада) організовує одну із таких зустрічей у понеділок вранці з 11:00 до 14:00, і ми будемо дуже раді, якщо ви зможете приєднатися до нас.

ОДЯГ І ОБЛАДНАННЯ

Ми розуміємо, що, виїхавши в надзвичайній ситуації та подорожуючи лише з кількома речами, вам може знадобитися допомога з одягом чи спорядженням. У Херефорді є склад, який фінансується Радою Херефордшира, де вони збирають речі для вас, і ми хотіли б запросити вас прийти і попросити все, що вам потрібно. У них є одяг, їжа, коляски, ліжечка, одяг, велосипеди та багато іншого. Їх підтримують понад сто волонтерів і це є чудовим ресурсом. Натисніть на посилання нижче для отримання додаткової інформації.

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА

 У Великобританії наша система соціальної допомоги робить все можливе, щоб підтримати людей, коли вони потрапили в біду. Якщо ви вважаєте, що вам або комусь із ваших близьких у нашій країні небезпечно, то зверніться до когось за допомогою, номери телефонів є на веб-сайті, наведеному нижче. Якщо ви відчуваєте себе дуже небезпечно, зателефонуйте за номером 999 до наших екстренних служб, зверніться до поліції та поясніть свою ситуацію.

 

Усі місця та групи, названі на карті нижче, є надійними місцями, куди ви також можете звернутися, щоб обговорити допомогу в будь-якій складній ситуації. 

МОВНА ПІДТРИМКА

 

 У нашому місті є місця, де ви можете вивчати  або покращувати свою англійську мову.

 

У Катедральній школі в суботу вранці працює Центр української громади для батьків і дітей, щоб допомогти їм удосконалити англійську мову, а також вони можуть підказати вам інші корисні служби та підтримку в місті.

 

У центрі Kindle, приєднаному до супермаркету ASDA, проводяться заняття англійською мовою у вівторок і п’ятницю вранці з 10:00 до 12:00

ПОШУК РОБОТИ

Головною державною службою, яка допоможе вам знайти роботу у Великобританії, є Hereford JobCentre Plus. Є також багато інших місць, куди можна звернутися, щоб отримати підтримку, якщо ви шукаєте роботу після прибуття до Великобританії.

 

Одним із таких місць є The Living Room, вони збираються  ранком п’ятниці з 10:00 до 12:00, мають консультанта із роботи та перекладача. Також вони пропонують людям можливість стати волонтерами в їх кафе та закладах харчування, що може допомогти вам попрактикувати свою англійську.

​ДОЗВІЛЛЯ


Ми сподіваємося, що в той час, як ви житимете в нашій країні, ви знайдете відчуття дому і будете насолоджуватися країною і знаходити нових друзів - як українців, так і британців. Тут ви можете знайти декілька розваг, якими можна насолодитися.
По понеділкам ввечері у церкві Святого Петра (St Peter`s Church) з 7:30 до 9 відбувається зустріч британців, які приймають українські сім’ї. Ласкаво просимо приєднуватися до нас та української спільноти. Ми підтримуємо та вивчаємо культури одне одного. 

 

Асоціація українців у Великій Британії зустрічається в Хінтон центрі (Hinton Community Centre) по четвергам ввечері. Для більшої інформації приєднуйтеся до групи у фейсбуці.

Halo Leisure, власник спортивних залів та басейнів по всій країні, надає безкоштовно на 3 місяці можливість членства для українців. Просто візьміть з собою паспорт для реєстрації.


National Trust – українцям, що живуть із сім’єю, яка є активним членом організації, надається можливість безкоштовно відвідувати всі місця протягом 6 місяців за допомогою картки. Вона є поновлюваною і покриває вхід дітям до 18 років. Якщо бажаєте отримати картку, будь-ласка, зверніться за номером 0344 800 1895. 

Ukrainian Flags

map

Please find below a map of different places that you might find useful after your arrival in the UK, including many of the places that are named above in our 'Places of Support' section.

Нижче наведено карту різних місць, які можуть бути вам корисними після вашого прибуття до Великобританії, включаючи багато місць, названих вище, в нашому розділі «Місця підтримки» (Places of Support).

Hosts Gathering.jpg

contact us

If we can be of any help to you at any time then please do get in touch. You are welcome to drop in to visit us on Monday evenings at St Peter's Church, from 7:30pm until 9:00pm, or contact us via our dedicated email address: refugeesupport@spsj.org.uk

Якщо ми можемо допомогти вам у будь-який час, зв'яжіться з нами. Ви можете завітати до нас у понеділок ввечері до церкви Святого Петра з 19:30 до 21:00, або зв’язатися з нами за допомогою нашої спеціальної електронної адреси: refugeesupport@spsj.org.uk

bottom of page