เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็ต้องชอบสิ่งที่มี

More actions